Mũ lưỡi trai 02

IMG_20180404_162428
IMG_20180404_162428

Mũ lưỡi trai
GM 02
Chất liệu: vải kaki,vải du, nhung
Công nghệ: in, thêu nội dung

Categorized in