Mũ lưỡi trai 01

IMG_20180404_162423
IMG_20180404_162423

Mũ lưỡi trai
GM 01
Chất liệu: vải kaki,vải du, nhung
Công nghệ: in, thêu nội dung

Categorized in