Mũ bảo hiểm 04

HM6-Agribank
HM6-Agribank

Mũ bảo hiểm hitech

Trên mỗi chiếc mũ bảo hiểm HITECH đều có dán tem chống hàng giả của Bộ Công An cấp

Đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn với Dấu chứng nhận hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (CR)

In logo lên sản phẩm theo yêu cầu

Categorized in