Mũ bảo hiểm 02

HM2-MBank
HM2-MBank

Mũ bảo hiểm hitech

Trên mỗi chiếc mũ bảo hiểm HITECH đều có dán tem chống hàng giả của Bộ Công An cấp

Đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn với Dấu chứng nhận hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (CR)

In logo lên sản phẩm theo yêu cầu

Categorized in