Móc khóa 44

IMG_20150915_103801
IMG_20150915_103801

Móc khóa nhựa dẻo

Công nghệ: in ofset ép nhiệt

Số lượng tối thiểu 1 đơn hàng: 500 chiếc.