Móc chìa khóa 46

52a10177-5a68-4543-be85-439537bf833a
52a10177-5a68-4543-be85-439537bf833a

Móc chìa khóa da
MK 46
Chất liệu: da, kim loại
Công nghệ: khắc laze bề mặt, dập chìm nội dung