Móc chìa khóa 41

IMG_2107
IMG_2107

Móc chìa khóa mika
MK 41
Chất liệu: mika
Công nghệ: in offset ép nhiệt