Móc chìa khóa 39

IMG_6218
IMG_6218

Móc chìa khóa mika ( đánh số thứ tự, dùng cho tòa nhà chung cư, khách sạn…)

MK39

Công nghệ: in offset ép nhiệt