Móc chìa khóa 33

moc khoa
moc khoa

Móc chìa khóa cao su
MK 33
Chất liệu: cao su
Công nghệ: ép nhiệt, dập nổi 2 mặt