Móc chìa khóa 27

IMG_3881
IMG_3881

Móc chìa khóa
MK 27
Chất liệu: Mika
Công nghệ: in offset ép nhiệt