Móc chìa khóa 23

IMG_3860
IMG_3860

Móc chìa khóa
MK 23
Chất liệu: Mika
Công nghệ: in offset ép nhiệt