Móc chìa khóa 14

IMG_20160216_100143
IMG_20160216_100143

Móc chìa khóa
MK 14
Chất liệu: Mika
Công nghệ: in offset ép nhiệt