Móc chìa khóa 11

IMG_20160216_095012
IMG_20160216_095012

Móc chìa khóa cao su
MK 11
Chất liệu: cao su
Công nghệ:dập nổi