Móc chìa khóa 08

MK 08
MK 08

Móc chìa khóa
MK 08
Chất liệu: nhựa dẻo
Công nghệ: in offset ép nhiệt