Móc chìa khóa 06

IMG_20160216_095947
IMG_20160216_095947

Móc chìa khóa
MK 06
Chất liệu: mika
Công nghệ: in offset ép nhiệt