Móc chìa khóa 05

moc-khoa-da-mk10
moc-khoa-da-mk10

Móc chìa khóa
MK 05
Chất liệu: da, kim loại
Công nghệ: khắc laze bề mặt