Móc chìa khóa 03

IMG_20160216_095828
IMG_20160216_095828

Móc chìa khóa
MK 03
Chất liệu: nhựa dẻo
Công nghệ: in offset ép nhiệt