Ly thủy tinh 56

Ly tiệp 02
Ly tiệp 02

Cốc pha lê khảm bạc

GLC56

Xuất xứ: Bohemia

Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu

 

Categorized in