Cốc thủy tinh 23

P1060610 copy
P1060610 copy

Cốc thủy tinh Luminarc bộ 6 chiếc
GLC 23
Dung tích: loại thấp 320ml, loại cao 350ml