Cốc thủy tinh 22

P1060608 copy
P1060608 copy

Cốc thủy tinh Luminarc bộ 6 chiếc
GLC 22
Dung tích: loại thấp 200ml, loại cao 310ml
Công nghệ: in màu, khắc nội dung theo yêu cầu