Cốc thủy tinh 10

IMAG1157
IMAG1157

Cốc thủy tinh Luminarc
GLC J4507

Dung tích: 300ml

Kích thước: 22×19,5×13 cm
Công nghệ: in, khắc