Ly thủy tinh 08

IMG_4445
IMG_4445

Ly thủy tinh uống rượu vang Luminar bộ 6 chiếc
GLC 08

Dung tích: 250ml
Công nghệ: in, khắc nội dung theo yêu cầu