Ly pha lê 02

GLC-19
GLC-19

Ly pha lê bóng đèn bộ 6 chiếc
GLC 02
Công nghệ: in, khắc