Lọ hoa pha lê 44

10–700k-1050k
10--700k-1050k

Lọ hoa pha lê Tiệp

Kích thước: cao 30.5cm

Giá bán lẻ: 1.050.000đ