Lọ hoa pha lê 43

Lọ hoa pha lê
Lọ hoa pha lê

Lọ hoa pha lê Tiệp

Kích thước: cao 30,5cm

Giá bán lẻ: 1.050.000đ