Lọ hoa pha lê 39

Lọ hoa pha lê
Lọ hoa pha lê

Lọ hoa pha lê Tiệp

Kích thước: cao 27cm

Giá bán lẻ: 2.700.000đ