Lọ hoa pha lê 35

IMG_1024
IMG_1024

Lọ hoa pha lê tròn đúc

GLH35

Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu