Lọ hoa pha le 07

GLH 07
GLH 07

Lọ hoa pha lê tia màu
GLH 01
Chất liệu: pha lê
Công nghệ: in, khắc nội dung