Lọ hoa pha lê 04

GLH 04
GLH 04

Lọ hoa pha lê sóng trắng
GLH 04
Chất liệu: pha lê
Công nghệ: in, khắc nội dung