Kỷ niệm chương đồng 11

DSC_0135
DSC_0135

Kỷ niệm chương đồng

Chất liệu: đồng ăn mòn,mạ vàng