Kỷ niệm chương đồng 10

gqz1305275645
gqz1305275645

Kỷ niệm chương đồng

Chất liệu: đồng mạ vàng

Công nghệ: ăn mòn, dập nổi