Kỷ niệm chương đồng 09

him1305273917
him1305273917

Kỷ niệm chương đồng

Chất liệu: đồng mạ vàng

Công nghệ: ăn mòn, dập nổi