Kỷ niệm chương 13

IMG_20160324_135435
IMG_20160324_135435

Kỷ niệm chương gỗ đồng

GKN13

Công nghệ: đồng ăn mòn, phủ thủy tinh hữu cơ, ôp trên mặt gỗ

Sản phẩm có thể để đứng hoặc treo tường.