Huy hiệu lá cờ 51

IMG_20160613_110519_1
IMG_20160613_110519_1

Huy hiệu hình lá cờ

GHH 51

Dùng cho đại biểu hội đồng nhân dân, đại hội đảng bộ

Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, phủ thủy tinh hữu cơ bề mặt