Huy hiệu lá cờ 50

huy hieu co dang
huy hieu co dang

Huy hiệu lá cờ ( dành cho đại hội Đảng bộ 2015)

GHH50

Kích thước: theo yêu cầu

Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, phủ thủy tinh hữu cơ bề mặt