Huy hiệu đồng 56

IMG_20150924_144827
IMG_20150924_144827

Huy hiệu đồng cài áo

GHH 56

Công nghệ: đồng ăn mòn, mạ vàng, phủ thủy tinh hữu cơ bề mặt.