Huy hiệu đồng 55

IMG_20150924_144019
IMG_20150924_144019

Huy hiệu đồng mạ vàng

GHH 55

Công nghệ: đồng dập nổi, mạ vàng