Huy hiệu đồng 52

huy hieu dong
huy hieu dong

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 52
Kích thước:20mm, 22mm, 25mm, 30mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ