Huy hiệu đồng 46

IMG_3727
IMG_3727

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 46
Kích thước:20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ