Huy hiệu đồng 45

IMG_3636
IMG_3636

Huy hiệu đồng
GHH 45
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ