Huy hiệu đồng 42

IMG_3744
IMG_3744

Huy hiệu đồng olympic
GHH 42
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ