Huân chương 05

ooo1305511954
ooo1305511954

huân chương vì sự nghiệp
GHH 05

Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ