Huy hiệu đồng 37

IMG_3709
IMG_3709

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 37
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mà vàng phủ thủy tinh hữu cơ