Thẻ nhân viên 36

BT0007 copy
BT0007 copy

Thẻ nhân viên cài áo (có thể thay tên)
GHH 36
Kích thước: 20×70 cm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ