Huy hiệu đồng 35

GHH-35
GHH-35

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 35
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ