Huy hiệu đồng 34

IMG_3679
IMG_3679

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 34
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ