Huy hiệu đồng 32

2GKHH006
2GKHH006

Huy hiệu đồng
GHH 32
Kích thước:
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ