Huy hiệu đồng 31

3GKHH001 – 3GKHH002
3GKHH001 - 3GKHH002

Huy hiệu đồng hình tròn
GHH 31
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ