Huy hiệu đồng 30

IMG_3752
IMG_3752

Huy hiệu đồng hình vuông
GHH 30
Kích thước: 26×26
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu,(hoặc in màu) mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ