Huy hiệu đồng 04

huy hieu dai hoc mo1
huy hieu dai hoc mo1

Huy hiệu đồng
GHH 04
Kích thước: D=20mm
Công nghệ: đồng ăn mòn, đổ màu, mạ vàng phủ thủy tinh hữu cơ